Brieven van kandidaten en oproep voor kandidaat-secretaris

Lees hier de drijfveer van de kandidaten voor het bestuur van JS Rijnmond.

startup-593341_1920

Tot vandaag heeft men zich kunnen kandideren voor het bestuur in het komende politieke jaar. Op de zes openstaande functies hebben zich vier kandidaten gemeld. Dat betekent dat twee functies (secretaris en algemeen bestuurslid met de portefeuille campagne) niet zijn gevuld. Hieruit voortvloeiend wordt de termijn voor deze twee functies verlengd tot de ALV (7 mei).

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 7 mei zal het nieuwe bestuur verkozen worden. De volgende kandidaten hebben zich gemeld:

  • Voorzitter: Bob den Ouden
  • Secretaris en vice-voorzitter: x
  • Penningmeester: Adem Mustafa Negash
  • Algemeen bestuurslid (leden en activiteiten): Jade Lie a Kwie
  • Algemeen bestuurslid (campagne): x
  • Algemeen bestuurslid (portefeuille communicatie/promotie): Ryan Vos

Geen enkele persoon heeft zich gekandideerd voor de functies secretaris en algemeen bestuurslid (campagne). Dat betekent dat we nog op zoek zijn naar mensen die deze functies het komende bestuursjaar willen bekleden. Voor het functioneren van een afdelingsbestuur is het ex artikel 9.3 lid 2 van ons Huishoudelijk Reglement altijd vereist dat de drie sleutelfuncties penningmeester, voorzitter en secretaris bekleed worden. Deze strikte eis inachtnemend is het van groot belang dat zich op korte termijn een kandidaat voor secretaris meldt, zodat het volgende bestuur een snelle en goede start kan maken.

Lees de motivatie van de kandidaten die zich hebben gemeld voor de overige functies in onderstaande brieven.

 

Functie voorzitter – Bob den Ouden

Beste leden,

Het afgelopen bestuursjaar heb ik als penningmeester de kans gehad om van dichtbij te zien hoe de Jonge Socialisten het verschil kunnen maken in de samenleving. Ik heb les mogen geven op scholen en daar verteld over het belang van de (sociaal-)democratie, actiegevoerd voor klimaat en onderwijs en met de rest van mijn bestuur debatten en discussies georganiseerd en gevoerd over alles wat maar enigszins met de politiek te maken had. Daarnaast heb ik heel veel plezier gehad in het van dichtbij meemaken van de politiek in ons land en onze stad en heb ik dit jaar ongelooflijk veel geleerd over onze samenleving.

Dat wil ik in het volgende bestuur graag voortzetten. Daarom kandideer ik me bij deze voor het voorzitterschap van de JS Rijnmond. Ik wil direct met een knaller beginnen, want de Europese verkiezingen staan voor de deur en dat is voor de JS dé kans om ons in het politieke debat te mengen. Dat gaan we doen door de komende maand op zoveel mogelijk activiteiten en debatten die rondom de verkiezingen worden georganiseerd (zichtbaar) aanwezig te zijn en waar het kan ook actief deel te nemen. Verder staan er het komende bestuursjaar geen verkiezingen gepland, daarom wil ik me de rest van de periode gaan bezighouden met het uitbouwen van onze organisatie.

Binnen JS Rijnmond gaat veel goed, maar in mijn ogen kunnen er ook dingen beter. Zo denk ik dat we een slag kunnen slaan als het gaat met onze communicatie. Zowel intern als extern. Aan de ene kant moeten we inzetten op kortere lijntjes binnen het PvdA-netwerk (bijv. JS Landelijk, eigen leden en de gemeentefractie) en aan de andere kant moeten we beter gebruik gaan maken van de mogelijkheden betreffende sociale media zodat we ook daar zichtbaarder zijn. Daarnaast wil ik een focus leggen op wat in mijn ogen één van de belangrijkste pijlers van onze politieke jongerenorganisatie is; politiekinhoudelijke vorming. Wij als JS gaan er in mijn ogen te veel van uit dat we alles al weten, dat al onze leden de sociaaldemocratie al volledig doorgrond hebben en dat er weinig meer te leren valt. Volgens mij ligt hier juist een taak voor ons weggelegd, en moeten wij ervoor zorgen dat jongeren die zich bij ons aansluiten een goed beeld krijgen van wat de sociaaldemocratie, de PvdA en de JS nu eigenlijk inhouden. Daarom wil ik er graag voor zorgen dat de JS zich vanaf volgend bestuursjaar sterk gaat maken voor meer inhoudelijke activiteiten.

Ik hoop op jullie steun zodat we samen de JS Rijnmond nog leuker en leerzamer kunnen maken!

Met vriendelijke groet,

Bob den Ouden

 

Functie penningmeester – Adem Mustafa Negash

Beste JS’ers uit Rijnmond en omstreken,

 

Ik zal mij eerst kort voorstellen. Mijn naam is Adem Mustafa Negash, 25 jaar oud en ik studeer

Fiscaal Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik heb 5 jaar lang in Tilburg gewoond, vanwege mijn vorige opleiding. Als oud lid van een studentenvereniging in Tilburg heb ik in meerdere commissies gezeten. Vanwege mijn vervolgopleiding woon ik in Zwijndrecht. Dit biedt mij de mogelijkheid om komend bestuursjaar meer in te kunnen zetten voor de Jonge Socialisten. Ik heb niet lang hoeven nadenken welke functie het beste bij me past. Ik wil me dan ook kandidaat stellen voor de functie penningmeester in het bestuur van JS Rijnmond.

 

Ik breng veel ervaring met mij mee. Ik ben het afgelopen jaar algemeen bestuurslid van de lokale afdeling van de PvdA te Zwijndrecht. Ik hou me voornamelijk bezig met het organiseren van activiteiten en het opstellen van een goede sociale mediacampagne. Sinds ik lid ben van de Jonge Socialisten heb ik de afdeling ervaren als uiterst gezellig en laagdrempelig. Dat moet niet alleen zo blijven, maar ik wil me ook inzetten om ervoor te zorgen dat de afdeling nieuwe leden kan blijven aantrekken, zodat de afdeling kan blijven groeien.

 

Wat ik belangrijk vind als penningmeester is dat we goed nadenken over wat voor activiteiten we organiseren en daarbij moet het financiële plaatje uiteraard kloppen. Als penningmeester zal ik er streng op toezien dat er een goede financiële balans is. Dit zorgt er namelijk voor dat ieder bestuurslid weet waar hij/zij aan toe is. Uiteraard wil ik ook ruimte maken voor een gezellige borrel. Daarnaast wil ik samen met de rest van het bestuur kijken of wij een betere sociale mediacampagne kunnen voeren om meer leden te werven. Ik denk dat ik deze functie naar behoren kan bekleden gezien mijn ervaring als algemeen bestuurslid en grote interesse in financiën. Mijn studie sluit ook naadloos aan op het werk als penningmeester.

 

Ik hoop hiermee een duidelijk beeld te hebben gegeven van wie ik ben en waarom ik me kandidaat stel voor het bestuur van de afdeling Rijnmond. Binnen de afdeling is me opgevallen dat er veel goed gaat, maar er is nog voldoende ruimte voor verbetering. Samen met de rest van het bestuur hoop ik het komende jaar hieraan met jullie steun te mogen werken.

 

Rode groet,

 

Adem Mustafa Negash

 

 

Algemeen bestuurslid – Jade Lie a Kwie

 

Beste leden van de Jonge Socialisten,

Na een half jaar lid te zijn in de Jonge Socialisten zou ik mij graag nog actiever willen inzetten voor onze mooie vereniging. Daarom stel ik mij kandidaat als algemeen bestuurslid voor activiteiten en nieuwe leden.

Lid zijn van de Jonge Socialisten zag en zie ik als een kans om nog meer te leren. Niet alleen over politiek maar ook het bewegen binnen een vereniging. Door in het bestuur te gaan hoop ik mijn kennis nog verder uit te kunnen breiden en door mijn frisse blik met creatieve oplossingen/ideeën te komen.

In mijn opvoeding werd er weinig gesproken over de politiek, maar mij heeft het altijd geboeid. Ik kwam via school en vrienden ermee in contact. Daardoor heb ik politiek ook lange tijd gezien als iets wat ver van mij af lag. Toen ik toch besloot lid te worden van de Jonge Socialisten, merkte ik dat dit helemaal niet zo was. Politiek gaat over ons allemaal en juist op lokaal niveau.

Tijdens mijn eerste activiteit werd ik met open armen ontvangen. De vriendelijkheid, openheid en vertrouwen waarmee ik ben verwelkomd, wens ik ieder nieuw lid toe. De samenhorigheid die ik op die activiteit gevoeld heb zou ik graag nog verder willen uitzetten in de afdeling. Door middel van het actief maken van nieuwe leden, maar ook het actief maken van leden die dat nu nog niet zijn. Ik zou met trots deze open armen willen zijn.

Diversiteit is wat onze democratie maakt en daarom is het zo belangrijk dat wij als jongeren onze stem laten horen. Iedereen verdient gelijke kansen om kennis te maken met politiek. Dat is ook precies waarvoor ik me wil inzetten. Politiek beschikbaar maken voor alle jongeren, in ieder geval van Rotterdam. Ik weet zelf namelijk hoe groot de stap richting iets politiek kan voelen, maar hoe klein hij eigenlijk is.

 

Ik hoop jullie allemaal de komende tijd te zien en nog meer met elkaar te spreken over het bereiken van onze idealen!

 

Met vriendelijke groet,

 

Jade Lie a Kwie

 

 

Algemeen bestuurslid – Ryan Vos

Geachte leden,

Middels deze brief wil ik graag solliciteren voor de functie van algemeen bestuurslid met de portefeuille communicatie.

Mijn naam is Ryan Vos, ik ben 22 jaar oud en woonachtig in Ridderkerk. In het dagelijks leven ben ik student Commerciële Economie: Sportmarketing & Management aan de Hogeschool Rotterdam. Ook ben ik druk met een aantal bijbaantjes die ik naast mijn studie doe. Zo ben ik redacteur van de Havenkrant, geef ik voorlichting over de haven in FutureLand (het informatiecentrum van het Havenbedrijf over het project Maasvlakte 2 op de Maasvlakte) en heb ik samen met drie studievrienden een start-up opgericht om eenzaamheid onder ouderen aan te pakken. Binnen deze baantjes kan ik mijn passie voor communicatie, de haven en de stad (Rotterdam) uitstekend kwijt. Er is echter één passie die ik nog niet kwijt kan: politiek. Op welke manier zou dat beter kunnen dan een functie waarin al mijn passies samen komen?

Na de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen was er voor het eerst sinds tijden weer positief nieuws te melden rondom onze partij. Je kan dus stellen dat we als partij weer een klein beetje in de lift zitten. Er is echter ook reden tot zorgen, want het populisme zit dat ook. Naar mijn idee heeft dit niet alleen te maken met standpunten, maar ook met zichtbaarheid. Ik denk dat er voor JS Rijnmond daarin, met name online, nog veel stappen te maken zijn. We zullen een duidelijke doelgroep moeten maken. Daarin moeten we bedenken wat we willen bereiken en via welke kanalen, dit kan zowel online als offline. Wat mij is opgevallen is dat JS Rijnmond nog niet beschikt over een Instagram en een Snapchat account, terwijl daar misschien juist onze doelgroep actief is. Door zowel mijn studie als mijn werk heb ik hier al enige ervaring met zowel online als offline communicatie. Het lijkt mij ontzettend leuk om mijn ervaring uit te kunnen breiden en JS Rijnmond verder te helpen. Uiteraard ben ik ook bereid om het bestuur op andere vlakken te helpen, zoals de organisatie van activiteiten.

Ondanks dat ik nog niet actief ben geweest binnen JS, wil ik dit graag worden. Dat ik nog niet actief ben geweest, wil niet zeggen dat mijn passie voor de partij minder is. De functie van algemeen bestuurslid met de portefeuille communicatie, gaf mij het laatste zetje in de richting om wel actief te worden. Ik ben natuurlijk bereid om alle JS’ers te ontmoeten en goed te leren kennen. Ik zal bij zowel de bestuursinteresseborrel, als de komende ALV aanwezig zijn voor een eerste kennismaking. Ik snap dat het lastig is om een onbekend iemand een dergelijke verantwoording toe te vertrouwen, maar als‘buitenstaander’ zal ik zorgen voor een verfrissende blik. Ik ben in ieder geval ontzettend gemotiveerd om er wat van te maken en zie uit naar een samenwerking.

Met vriendelijke groet, Ryan Vos

 

 

 

Categorieën: Uncategorized