De feestbegroting: 7 vette jaren?

Traditiegetrouw wordt ieder jaar de Miljoenennota officieel gepresenteerd op de derde dinsdag van september a.k.a Prinsjesdag. Prinsjesdag domineert, net zo traditiegetrouw, al weken de media en persberichten vanwege gelekte onderdelen uit de te verwachten Nederlandse Rijksbegroting. Na weken in spanning afwachten zijn de officiële details eindelijk bekend. In dit artikel gaan wij dieper in op een aantal kernpunten. Met een vluchtige blik op alle details, kan er al gauw geconcludeerd worden dat de Nederlandse economie goed op weg is, maar er blijven zorgen.

De afgelopen jaren heeft de Nederlandse economie rake klappen opgelopen; stagnerende groei (en zelfs krimpingen), een toenemende begrotingstekort en het schrappen van banen. Deze periode werd gekenmerkt door flinke bezuinigingen en hervormingen in het financiële/fiscale stelsel, het meest bekende voorbeeld hiervan is de btw-verhoging. Terecht kan er gesproken worden over de “zeven magere jaren”. Echter, het gaat nu beter met de economie, dan verwacht. Zo wordt een economische groei van 2,4 procent dit jaar en een toename van de koopkracht van 2,6 procent voorspeld (DNB, 2015). Deze koopkracht toename geldt voor ruim 80 procent van de inwoners. Daarnaast komt het begrotingstekort op 1,4 procent. Gezien deze positieve ontwikkelingen, is het een logische inferentie dat de overheid meer ruimte toe laat om het economisch herstel op gang te brengen. In dit artikel gaan we dan ook in op de belangrijkste punten. Prinsjesdag brengt ons dit jaar goed nieuws:

Allereerst breidt de populaire “jubelschenking” zich uit. Per 2017 is het toegestaan om 100.000 euro belastingvrij te schenken. Een soortgelijke regeling eindigde eind 2014. Voorwaarden zijn dat dit geld besteed wordt om een huis te kopen/een hypotheek af te lossen en dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud is. Deze regeling voorziet de woningmarkt van een impuls en is populair onder de starters!

Daarnaast zullen werkenden profiteren vanwege een lastenverlichting op arbeid van 5 miljard euro. De tweede en derde belastingschijf gaan met circa 2 procentpunt omlaag en het hoogste tarief van 52 procent schuift op naar een hoger inkomen. Bovendien zal de arbeidskorting fors worden geïntensiveerd voor inkomens tot ongeveer 50.000. De lastenverlichting kan een toenemende bestedingskracht als gevolg hebben.

Er komen drie vermogensschijven in box 3 vanaf 2017: 0-100.000, 100.000-1 miljoen en 1 miljoen euro en boven. Het belastingvrije vermogen zal stijgen van 21.330 euro naar circa 25.000 euro. Daarna zal een progressief systeem volgen: Hoe groter het vermogen, hoe meer belasting er wordt geheven; met een nivellerend effect op de vermogensverdeling.

Daarnaast wordt er meer geïnvesteerd in Defensie. Zo krijgt Defensie het aankomende jaar 220 miljoen euro bij. Dit loopt op tot 345 miljoen euro in 2020. Daarnaast zal Defensie werken aan de verbetering van de internationale samenwerking, zoals met de Duitse krijgsmacht.

Tevens wordt er geïnvesteerd in het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er komt 140 miljoen euro beschikbaar voor de verbetering van zorg in verzorgingstehuizen. Dit loopt op tot een bedrag van 210 miljoen euro, dat structureel wordt uitgekeerd. Grotendeels van de investering zal naar de bijscholing van medewerkers gaan. Verder worden de bezuinigingen in de zorgsector geschrapt.

Kortom: Nederland heeft zich (vrijwel) uit de crisis gewerkt en de gemiddelde koopkracht neemt ook nog eens toe! Maar kunnen we spreken van de opkomst van de zeven vette jaren? Reden tot optimisme hoeft er niet per se te zijn. Kritisch bekeken, zijn de huidige factoren die zorgen voor groei vooral temporele factoren. Zo heeft de lage rente gezorgd voor een stimulans van de economie. Tegelijkertijd moeten we bewust blijven dat dit een voedingsbodem kan vormen voor een instabiele financiële markt. Daarnaast is de euro sterk in waarde gedaald ten opzichte van andere valuta’s. De zwakkere euro leidt tot een verbeterede concurrentiepositie van de EU en vooral voor Nederland. Zodra de economie weer aanwakkert zal de rente en wisselkoers weer stijgen, met een negatieve terugkoppeling als gevolg. De vooruitzichten schijnen goed, maar zoals de koning al zei, we moeten niet achterover leunen. Er is dus hoop, maar er blijven voldoende zorgen.

Geschreven door Amar Soebhag en Arber Demaj.

Categorieën: Algemeen, Economie, Gast Column, Nieuws, Politiek

Doe mee

De Jonge Socialisten in de PvdA is de politieke jongerenorganisatie van de Partij van de Arbeid. Voor slechts €5 ben je een jaar lid!

Ik wil lid worden!
Ik wil meer weten