De PvdA als vriend van de studenten

Opiniestuk door Ahmed Hafez

Containerwoning

Rotterdam is de op één na duurste stad om in te wonen als student. Volgens de jaarlijkse Check-je-Kamer Rapportage door de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) in 2019 betaalt de gemiddelde student maar liefst 449 euro per maand aan kale huur, enkel Amsterdam is duurder met 557 euro. Het kan ook goedkoper, zoals in Utrecht en Enschede (respectievelijk 431 en 306 euro). Hier zijn enkele oplossingen voor die uit (woning)nood geboren zijn. Zoals het maken van studentenwoningen uit metalen containers en de zogeheten tiny houses, waarbij men door elke centimeter aan ruimte volledig te benutten een huis heeft. Dit zijn mooie initiatieven met een goede gedachte, echter is deze situatie verre van optimaal.

Of je kan natuurlijk ook thuis blijven wonen. Echter is dat in veel gevallen niet te doen wat betreft de afstand tot de opleiding of door een mindere thuissituatie.

Studeren is een recht en geen privilege. Het hoeft niet uit te maken uit welk nest je komt en hoe gevuld je portemonnee is, je moet kunnen studeren als je dat wil.

Studeren is een recht en geen privilege. Het hoeft niet uit te maken uit welk nest je komt en hoe gevuld je portemonnee is, je moet kunnen studeren als je dat wil. Ook al is die opleiding in een andere provincie. Daarnaast is je studententijd niet enkel achter de boeken zitten en toetsen maken. Als je op kamers gaat doe je ervaring op voor het leven die je ook verder kan brengen. Dat mag niet wijken door de peperdure huurprijzen in onze grote steden, dat deels komt door huisjesmelkers en voor een ander deel door de sloop van huizen in de sociale huursector. Om het eerste probleem aan te pakken wil de Partij van de Arbeid huisjesmelkers inkomstenbelasting laten betalen, gezien het feit dat wanneer je tientallen huizen verhuurt, je gewoon ondernemer bent. Zij betalen op dit moment tussen de 0,86 en 1,62 procent aan belasting. Dat is een te groot verschil als dat afgezet wordt tegen de hoeveelheid belasting die je betaalt als je werkt: tot 52 procent. Met de inkomsten uit deze maatregel wordt geïnvesteerd in zowel betaalbare huren als in de bouw van meer sociale huurwoningen, naar het initiatief van Henk Nijboer. Hiermee wordt ook het tweede probleem opgelost.

 

Dit is een plan dat studenten op de lange termijn zal helpen en zij het elke maand terugzien in hun uitgaven. Vanuit Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van GroenLinks is er een plan dat studenten op hun achttiende verjaardag tienduizend euro krijgen. Dit is een mooi plan dat zeker de inkomensongelijkheid zal verminderen. Echter kiest de PvdA voor een blijvende verbetering, waarmee we starters en studenten een hart onder de riem steken. Ook zorgen we hiermee dat huisjesmelkers die tienduizend euro niet meer kunnen zien als extra winst.

Naar een initiatief van de PvdA zijn er tegenwoordig Huurteams die het voor je opnemen als je een hoeveelheid huur betaalt die meer lijkt op een woekerrente. Hierbij kijken ze naar de staat en de oppervlakte van de woning en bespreken ze met de verhuurder een eerlijkere prijs die vaak lager ligt. Echter sta je als student minder sterk als je huisbaas je ¨ineens¨ weg wil hebben of achterstallig onderhoud laat liggen. Met deze plannen van de PvdA sta je niet incidenteel, maar structureel sterk als student. Ook na maart.

Meer opinie? OpinieKritische PvdA-leden schieten zichzelf in eigen voetWil jij zelf een opiniestuk schrijven? Neem dan contact op met een van de bestuursleden!

Categorieën: Gast Column, Opinie