Hoezo knuffelillegaal?

Woensdag, 11 maart 2015 door Fatima Talbi (PvdA-gemeenteraadslid) & Matin Daftari (Jonge Socialisten Rijnmond)

Onlangs introduceerde Leefbaar Rotterdam-raadslid Michel van Elck op de Rotterdamse website Vers Beton een interessante nieuwe term, voor een volgens hem “nieuw fenomeen in Nederland”: de knuffelillegaal. Zijn term, knuffelillegaal, komt erop neer dat mensen die uitgeprocedeerd zijn en dus zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijven, “met liefde in de armen worden gesloten” wanneer wij hen als beschaafd land een bed, bad en broodvoorziening bieden. Een constatering die ons, het zal u niet verbazen, op zijn minst bevreemdt.

Geen vertroeteling maar medemenselijkheid

Immers, het bieden van een bed, bad en broodvoorziening, ook voor iemand die illegaal in Nederland verblijft, is niets meer en niets minder dan een teken van beschaving en medemenselijkheid. Iemand een bed aanbieden in plaats van op straat laten slapen geeft iemand geen valse hoop, zoals de heer Van Elck stelt en is al helemaal geen vertroeteling, maar een basisvoorziening ter bescherming van menselijke waardigheid. Dit alles is goed geregeld in het Europees Sociaal Handvest (artikel 13 en 31), waarin niet alleen wordt gesteld dat een ieder recht heeft op huisvesting, maar ook dat een ieder die geen voldoende middelen van bestaan heeft, recht heeft op sociale en geneeskundige bijstand. Iets waar Van Elck ongetwijfeld zijn bedenkingen bij heeft.

Dat Van Elck en zijn partijgenoot Ronald Buijt in het NRC Handelsblad (27 november 2014) kozen voor een ‘Ticket terug en toedeledokie-regeling’, in plaats van voor medemenselijkheid en barmhartigheid, verraste ons dan ook niet. Het gedrag van coalitiegenoot D66 deed dat wel. Men hield zich opvallend op de oppervlakte toen er in de gemeenteraad werd gesproken over de bed, bad en brood regeling en ook D66-fractievoorzitter Salima Belhaj, voorheen toch altijd zeer mondig wanneer de rechten van asielzoekers en illegalen in het gedrang kwamen, bleef zwijgen. Pas enkele weken na het verschijnen van het artikel van Van Elck en Buijt in NRC, in december van 2014, durfde zij zich in een opinieartikel in de Volkskrant uit te spreken voor de rechten van uitgeprocedeerden. Buitengewoon teleurstellend, wat ons betreft.

De rechter bepaalt

Tot slot herinneren wij u er graag aan dat het bieden van een ingang in de nachtopvang, een douche, een ontbijt en een avondmaaltijd aan asielzoekers een recht is, waarop ook uitgeprocedeerde asielzoekers zich mogen beroepen.  Aldus is besloten door de voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep die zich beroept op een advies van een Comité van de Raad van Europa. Een helder oordeel, lijkt ons. De rechter geeft zijn oordeel en wij hebben ons daar aan te houden. Iets waar Leefbaar Rotterdam normaal gesproken groot voorstander van is. Echter, als het gaat om uitgeprocedeerde asielzoekers en de publieke opinie denkt men daar blijkbaar anders over. Want, Van Elck waande zich zelfs “even boer Tom uit Boer Zoekt Vrouw, gelet op de vele positieve reacties” die hij op zijn standpunt met betrekking tot illegaliteit ontving. Wat fijn voor Van Elck. En kennelijk een voor hem afdoende reden voor het volledig terzijde schuiven van een rechterlijke uitspraak.

Vanavond organiseert de PvdA-fractie i.s.m. de JS Rijnmond een debat over de zogenoemde ‘bed, bad & brood-regeling’. Vrij toegankelijk voor iedereen. inloop 19:30, locatie: Pauluskerk Rotterdam.

Categorieën: Integratie, Nieuws, Politiek

Doe mee

De Jonge Socialisten in de PvdA is de politieke jongerenorganisatie van de Partij van de Arbeid. Voor slechts €5 ben je een jaar lid!

Ik wil lid worden!
Ik wil meer weten