Jongeren, verenigt u!

foto-09-11-16-13-41-36

Evenals de rest van de wereld, bereikte ook mij vannacht het nieuws dat Donald Trump de nieuwe president van de Verenigde Staten wordt. En evenals de meesten van mijn vrienden ben ook ik hier erg teleurgesteld over. Natuurlijk, ook Hillary Clinton was niet de gedroomde kandidaat; haar boodschap omvatte niet veel meer dan uitleggen waarom haar opponent het niet moest worden. Maar toch, Clinton wist wel beschaafd te blijven en was niet diegene die vrouwen, moslims, gehandicapten en weet ik veel wie nog meer grof beledigde en wegzette. Het zorgwekkendste vind ik nog wel wat president Trump kan betekenen voor de strijd tegen de klimaatverandering.

Hoewel de kater nog wel een tijd aan zal houden, is het nu vooral noodzaak om vooruit te kijken. Helaas zien we ook in Europa dat de populisten steeds meer voet aan de grond krijgen. De Brexit en het opkomende rechtspopulisme in zowel Duitsland als Frankrijk zijn hier pijnlijke voorbeelden van. Ook in Nederland hebben we natuurlijk onze eigen blonde Twitteraar.

Tegelijk constateer ik dat de huidige politieke partijen er onvoldoende in slagen om de ontevreden burger te vertegenwoordigen. Ondanks alle goede dingen die Barack Obama gedaan heeft, is ook hij er onvoldoende in geslaagd om deze groep het gevoel te geven dat ze er toe doen. De tweedeling lijkt veel groter dan aanvankelijk gedacht.

Ik hoop van harte dat deze Amerikaanse verkiezingen achteraf het startschot zullen zijn voor een nieuwe (links)progressieve beweging. Een beweging die mede onder Bernie Sanders ontstaan is en die hopelijk tot iets veel groters uit zal groeien. In dit kader wil ik ook een dringend beroep doen op mijn leeftijdsgenoten. Net als met de Brexit lijkt ook nu de jongere generatie massaal voor een progressievere koers te hebben gekozen. Het is echter noodzakelijk dat deze keuze uiteindelijk ook uitmondt in een daadwerkelijke stem. Tot op heden lijkt dit niet te gebeuren. Dit is doodzonde: De uitslag van een verkiezing moet immers gebaseerd zijn op een juiste afspiegeling van de samenleving. Juist ook omdat het over onze gedeelde toekomst gaat.

Hoe deze beweging uiteindelijk écht van de grond moet komen weet ik eerlijk gezegd ook zo snel niet. Maar ik weet wel zeker dat als we onze schouders er met zijn allen onder zetten we het momentum kunnen pakken. Alleen dan leidt dit alles toch tot iets moois.

Lars Klappe – Voorzitter

Categorieën: Algemeen, Internationale Politiek, Nieuws, Opinie, Politiek, Uncategorized