Kandidaten bekend!

De kandidaten zijn bekend!

notebook-1280538_1920

Dag leden van JS Rijnmond!

 

Tot 13 november kon iedereen zich kandideren voor de functies die vrij zijn gekomen. Twee leden hebben zich kandidaat gesteld voor dezelfde functie, namelijk die van algemeen bestuurslid. Benieuwd waarom beide kandidaten Amhar en Wali het bestuur willen ondersteunen? Lees dan hieronder hun brieven!

Verder is Martijn Morsink kandidaat voor de functie van voorzitter en Reda voor de functie penningmeester.

 

De brief van Amhar

Beste leden,

Naar aanleiding van ons gesprek ben ik geïnteresseerd geraakt in de functie algemeen bestuurslid activiteiten.

De Jonge Socialisten is een organisatie waar ik graag deel van uit zou willen maken en mijn bijdragen aan zou willen leveren. De aard van het werk spreekt mij aan en ik solliciteer graag naar deze functie.

Tijdens mijn afstudeerstage heb ik aan verschillende projecten meegedaan zoals Werk aan de Kade, Stage Alliantie & Street Food Tours (Ik kook, dus ik ben). Project Stage Alliantie & Werk aan de Kade biedt kansen aan jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt maar ook aan jongeren die minder moeite ervaren met het vinden van een stage. 

Het lijkt me leuk om deze ervaring samen met de JS te delen.  Verder ben ik van plan om samen met JS een bezoek te organiseren met verschillende stichtingen in Rotterdam om hiermee ons netwerk te vergroten. Een goed netwerk biedt kansen en kennis.

Daarnaast wil ik ook aantal activiteiten organiseren zodat jongeren steeds meer maatschappelijk en politiek betrokken. Hiermee kunnen we leuke gesprek gaan voeren met jongeren over verschillende onderwerpen zowel landelijk als regionaal

Graag kom ik in een persoonlijk gesprek een toelichting geven op mijn sollicitatie. Ik zie je reactie met veel belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Amhar Syakib

 

De brief van Wali

Geachte leden,

Door middel van deze brief wil ik graag solliciteren voor de functie van algemeen bestuurslid met de portefeuille activiteiten bij de JS Rijnmond.

Sinds enkele maanden ben ik lid van de JS. Ik heb enkele bijeenkomsten van de JS bijgewoond en kennis gemaakt met enkele bestuursleden. Mijn algemene indruk van de JS is positief; de (bestuurs)leden zijn vriendelijk en optimistisch en de activiteiten die georganiseerd worden, zijn interessant en leuk. Door middel van een bestuursfunctie zou ik graag een bijdrage willen leveren aan een positieve ontwikkeling en groei van de JS.

Hoewel ik nog geen politieke ervaring heb, heb ik persoonlijke kwaliteiten die van waarde zullen zijn voor het bestuur van de JS. Het niet hebben van politieke ervaring kan ook als voordeel dienen want hiermee kan ik onbevangen frisse ideeën aandragen. Ik heb voor zover mogelijk, passende ervaring; zowel op de basisschool als op de middelbare school heb ik in de leerlingenraad gezeten. Ik heb ook persoonlijke kwaliteiten die mij geschikt maken als bestuurslid.

Als teamspeler kan ik goed samenwerken. Samenwerking vind ik in een bestuur en in de politiek erg belangrijk. Ik heb het intellectuele vermogen en de creativiteit om samen met mijn medebestuursleden, goede ideeën te bedenken voor leuke activiteiten.

Daarnaast heb ik een groot en divers netwerk dat ik kan betrekken bij de activiteiten van de JS. Door de persoon die ik ben maar ook door het onderwijs dat ik geniet, door de activiteiten die ik tot nog toe gedaan heb, door alle sporten die ik beoefend heb en nog steeds beoefen, door mijn culturele achtergrond, door de wijk waar ik ben opgegroeid, zijn er in mijn netwerk mensen die gerekend kunnen worden tot de elitaire klasse oftewel de “captains of industry” maar er zijn ook mensen in mijn netwerk die door sommigen bestempeld  worden tot de “onderkant van de samenleving”. Overigens wil ik zelf niet die stempel op deze mensen drukken omdat ik principieel tegen het bestempelen van mensen ben.

Deze persoonlijke kwaliteiten wil ik graag inzetten in de functie van algemeen bestuurslid. Ik hoop daarmee van waarde te zijn voor de JS en voor de samenleving maar ik hoop ook mijzelf te kunnen blijven ontwikkelen bij de JS en te leren van mijn mede-bestuursleden. Bovenal hoop ik een leuke tijd te hebben in het bestuur met de bestuursleden en met de leden en alle niet-leden die onze activiteiten zullen bezoeken!

Mochten er vragen zijn, ben ik graag bereid die te beantwoorden. Mochten jullie een mondelinge toelichting willen, ben ik graag bereid die te geven!

 

Vriendelijke groet,

Wali M.Raza

 

 

Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 21 november zal de Algemene Ledenvergadering bepalen wie welke functie in het vervolg zal bekleden. Wil jij hier invloed op uitoefenen door te stemmen op de volgens jou geschikte kandidaat? Kom dan naar onze Algemene Ledenvergadering om 19:00 op Willem Smalthof 95! Na de vergadering zullen we weer gezellig borrelen. We zien je graag tegemoet!

 

Categorieën: Uncategorized

Doe mee

De Jonge Socialisten in de PvdA is de politieke jongerenorganisatie van de Partij van de Arbeid. Voor slechts €5 ben je een jaar lid!

Ik wil lid worden!
Ik wil meer weten