#Kendoe college als kip zonder kop bezig met afbreuk sport- en jeugdbeleid

Gisteren was de tweede raadsvergadering over de begroting van het nieuwe stadsbestuur van Leefbaar Rotterdam, D66 en het CDA over het Collegeprogramma voor de jaren 2014 tot en met 2018. JS Rijnmond is zeer teleurgesteld met de vele bezuinigingen die de jongeren raken. De #kendoe mentaliteit blijkt inhoudsloos te zijn als het om de jongeren gaat. 

Een belangrijke pijnpunt voor ons, zijn de forse bezuinigingen op het armoedebudget en de maatschappelijke ondersteuning. In Rotterdam leven veel jongeren die een uitkering krijgen en van alle Rotterdammers in de leeftijd van 15 tot 25 jaar maakt rond een kwart deel uit van de doelgroep van het armoedebeleid. Met de komende bezuinigingen worden die jongeren heel hard geraakt terwijl zij de zwakste schakels zijn.

Ook zijn wij boos over de enorme bezuinigingen op jongerenparticipatie. Het stadsbestuur gaat vanaf 2015 structureel bezuinigen op jongerenparticipatie. Het stadsbestuur stelt in haar begroting dat “organiseren en toezien op de uitvoering van jongerenparticipatie een van de taken van de gebiedscommissie is”. Volgens ons is dat te makkelijk: wel op stedelijk niveau bezuinigen, maar als het op acties aankomt, doorschuiven naar de gebiedscommissies. De lakse en onverantwoordelijke instelling van het college hierin is onbegrijpelijk. Het laat weer zien dat het stadsbestuur visieloos bezig is.

Sport verbroederd, maar niet langer in een stad als Rotterdam. Een visieloze bezuiniging want de effecten hiervan zullen over enkele jaren bekend worden. De JS wil het sporten koste wat kost blijven stimuleren omdat het bijdraagt aan een gezondere stad en vitalere leefomgeving.

Ook betreuren wij dat deze afbreuk gesteund wordt door de ‘belangenbehartigende partij voor de jongeren’ D66. Mevrouw Belhaj die zelf als jonge dame actief was in de politiek en cultuur zou toch moeten weten dat stimuleren van jongerenparticipatie en ook talentontwikkeling echt een taak voor het stadsbestuur is. In plaats van investeren in toekomst en talent, kiest D66 voor bezuinigen.

Categorieën: Politiek

Doe mee

De Jonge Socialisten in de PvdA is de politieke jongerenorganisatie van de Partij van de Arbeid. Voor slechts €5 ben je een jaar lid!

Ik wil lid worden!
Ik wil meer weten