Kritische PvdA-leden schieten zichzelf in eigen voet

Ascher

Soms is het handig als je vooraf de consequenties kan zien van een bepaalde ontwikkeling. Echter, de meesten zijn niet bereid om zichzelf op te offeren voor een risicovol experiment. Verrassend genoeg was Forum voor Democratie(FvD) wel zo attent om te laten zien wat er met een partij gebeurt als deze zichzelf van binnenuit gaat bestrijden. Gevolg: FvD raakte haar kandidaten en electorale steun kwijt. Toch moest een aantal kritische PvdA-leden een soortgelijk experiment uitvoeren om het recept voor de afgang van een partij te verifiëren.
De kritische leden menen dat Lodewijks rol in de toeslagenaffaire hem en de partij zal achtervolgen in de campagne. Bovendien vinden zij dat de aangerichte schade bij de gedupeerden van de Toeslagenaffaire onherstelbaar is. Op dit punt moeten wij kritisch overwegen of dit het juiste pad is. Het onrecht dat al deze mensen is aangedaan is vreselijk en onmenselijk. Daarbij is de woede die leeft bij de kritische leden volkomen begrijpelijk. Persoonlijk betreur ik echter dat mijn kritische kameraden hun pijlen richten op het verkeerde doelwit.

Het verlangen naar keihard straffen, korten en beboeten van “fraudeurs” vindt zijn oorsprong bij rechtse partijen die toentertijd verslaafd waren aan het neoliberalisme.

Hoe wreed en ziek de fraude aanpak en het terugvorderingsbeleid sinds 2012 ook is geweest, dit was precies wat de meerderheid van de Kamer destijds wilde. Het was de tijdsgeest die toen heerste, men wilde dat fraude keihard werd aangepakt. Het verlangen naar keihard straffen, korten en beboeten van “fraudeurs” vindt zijn oorsprong bij rechtse partijen die toentertijd verslaafd waren aan het neoliberalisme. Een klassieke sociaaldemocraat als Lodewijk die bestaanszekerheid centraal stelt, propageert nooit het walgelijke toeslagenbeleid dat gebaseerd is op wantrouwen. Voordat documenten bij een minister aankomen is het tevens door allerlei ambtelijke lagen gegaan. Als minister weet je helaas niet altijd alle details. Lodewijk heeft zijn spijt betuigt voor het feit dat hij “onvoldoende” had doorgevraagd.

Als er één partij is die het leven van onze inwoners meer zekerheid en bescherming kan geven, dan is het de Partij van de Arbeid. Om de verzorgingsstaat op een eerlijke en fatsoenlijke manier te herstellen, denk ik dat de kritische leden het met mij eens zouden moeten zijn dat de PvdA deel moet uitmaken van het nieuwe kabinet. Daarom is het absurd om drie maanden voorafgaand aan de verkiezingen je eigen partijleider en daarmee de hele partij het ravijn in te jagen.

Het politieke landschap bevat nu relatief weinig trouwe en veel zwevende kiezers. Hoe kan je het zwevende electoraat overtuigen dat wij de beste keus zijn als de eigen leden de partijleider willen afzetten? De kritische leden hebben zich in eigen voet geschoten. Deze muiterij kost ons al zetels in de peilingen. Daarom moet dit rumoer zo snel mogelijk stoppen! Lodewijk heeft sinds 2017 hard gewerkt aan het herstel van onze partij en is bovendien de beste lijstrekker die we hebben. We moeten als rode kameraden samen met hem de strijd aangaan tegen andere partijen. Beste partijgenoten: Steek daarom alsjeblieft je energie in het verslaan van de rechtse partijen en niet in de afgang van je eigen partij.

Meer lezen van Sandro?

Categorieën: Opinie