Veni vidi foetsie

WhatsApp Image 2017-06-28 at 21.34.08

Heel even leek het alsof D66 eventjes zijn sociaal-liberale ziel had hervonden maar het tegendeel bleek waar. Juist nu het erop aan kwam.

Wegkijken
Het Leefbaar, D66 en het CDA-college wordt niet gekenmerkt door enige bestuurskracht. Weinig indrukwekkend wordt er op de winkel gepast. Onder de loze ‘#kendoe’ leus moest Rotterdam als eerste stad uit de crisis komen. Tot grote ergernis bungelen we na drie jaar nog steeds onderaan de lijst van steden die meegaan in de landelijk herleving. Waar het door Leefbaar Rotterdam gedomineerde college wél vaak de gemoederen in beweging wist te krijgen, kregen we onversneden rechts populisme opgediend. Dat is niet onopgemerkt gebleven, ook niet door de andere coalitiepartijen. In de vele debatten over het AZC in de Beverwaard tot aan straatintimidatie en van armoedebeleid tot integratie: het rechts populisme ging de D66 fractie door merg en been. Tot stomme verbazing van de gehele oppositie bleef D66 echter zitten waar ze zat en werd met retorische kunstgrepen de coalitie keer op keer gered. En dat tot groot vermaak van Leefbaar. Met een naar minachting neigende glimlach werd de D66-fractie bedankt voor het optreden.

Groot ongenoegen bij de achterban
Het heeft veel mensen in de stad voor raadsels gesteld waarom de D66-fractie deze merkwaardige opstelling verkoos. D66-raadslid Nils Berndsen schreef halverwege deze bestuursperiode een naar een waarschuwing ruikend opiniestuk in het AD Rotterdam. Verpakt in een smeekbede. ‘’Wanneer gaan wij weer gezamenlijk de punten oppakken die er in de stad toe doen’’, zo vroeg hij de coalitiepartner Leefbaar. Een antwoord heeft hij nooit gekregen. Ondertussen ontlaadde de ontreddering in een geestig aandoende coalitie crisis, zoals het moment dat de fractievoorzitter van D66 Joost Eerdmans op het matje riep omdat hij op een foto te zien was met Geert Wilders. Maar echte daadkracht om sociaal-liberale waarden aan de Coolsingel te koesteren zijn geen seconde zichtbaar geweest van de zijde van deze D66-fractie.

Het ongenoegen bij de achterban van D66 zal hierna niet minder zijn geworden. Eventjes leek het er op dat D66 zijn sociale-liberale ziel weer had hervonden. De lijsttrekkersverkiezing leek voor de objectieve buitenstaander voor nieuw elan te gaan zorgen. Het altijd druk twitterende D66 raadslid Jos Verveen had het over ‘lef’ dat de fractie nu moest gaan verkiezen. De kandidaat die het sociale gezicht nadrukkelijk terug moest verbinden aan de liberale geest van D66 won uiteindelijk de lijsttrekkersverkiezing met 60% van de stemmen. Het kon niet anders zijn. De partij zou 3 jaar schade en schande weer gaan wegpoetsen om zich vanonder het Leefbaar-juk weer terug te begeven, midden in de samenleving.

Breek los
De rechtse coalitie heeft de raadsmeerderheid gisteren verloren. D66 heeft zich niet losgerukt maar wordt geconfronteerd met de puinhoop binnen Leefbaar Rotterdam. Het overgelopen Leefbaar raadslid Mo Anfal legt in zijn brief haarfijn uit dat de akelige en verdelende sentimenten die deze partij over de stad uit kraamt vuistdiep in het DNA van Leefbaar zit. Je zou verwachten dat dit de ideale ontsnappingsroute voor D66 is. Het is Leefbaars eigen domme schuld dat de meerderheid ten einde is gekomen. Maar wie de afgelopen dagen in de buurt van het stadhuis is geweest, kan het niet zijn ontgaan dat de fractievoorzitter van D66 het hardst loopt om de coalitie te redden. Nota bene met de ChristenUnie/SGP, de enige partij die mogelijk wel eens bereid zou zijn om het morele kompas te laten varen in ruil voor wat klein strooigoed van de coalitie. Waar is dat ‘lef’ gebleven waar Jos Verveen ‘t over had. Waar is de vers gekozen lijsttrekker gebleven die het elan en fatsoen terug zou brengen bij de sociaal-liberalen. Het is muisstil van zijn zijde. Hij kwam, hij zag en ging maar weer.

Ik richt me dan maar tot D66 raadslid Nils Berndsen met de woorden: Er pakken zich rechtse donkere wolken boven Rotterdam samen. Breek los van Leefbaar en sluit je aan bij onze regenboogcoalitie.

Andrej Josic – Voorzitter Jonge Socialisten Rijnmond

Categorieën: Algemeen, Opinie, Politiek

Doe mee