Vier uw successen

door Ahmed Hafez

Vier uw successen

De PvdA-stemmer is kritisch. Kritisch ten opzichte van zichzelf, de maatschappij en de partij. Hierbij hoort een hoge standaard van integriteit dat men verlangt van partijleiders, in zowel beloften die zij maken en in de mate waarin zij zich inzetten voor het landsbelang. Ook als dit betekent dat een partijleider moet opstappen. Zo was volgens een artikel in Trouw op 19 januari dit jaar slechts iets meer dan de helft (55%) van de PvdA-kiezers voor het aanblijven van Lodewijk Asscher. Dit staat in contrast tot het grote percentage kiezers van de VVD (95 procent) dat Mark Rutte nog graag ziet als partijleider na de toeslagenaffaire en 82 procent van de CDA-kiezers die Wopke Hoekstra steunen als hun partijleider. Het contrasterende percentage van 55 procent zegt iets over onze kiezers. We zijn goed in het aankaarten van misstanden in de samenleving en willen zaken veranderen. Zowel in de regering als in de oppositie. Echter zijn we niet goed in het vieren van onze successen. Dit kan beter.

We zijn goed in het aankaarten van misstanden in de samenleving en willen zaken veranderen. Echter zijn we niet goed in het vieren van onze successen.

Neem de periode dat de PvdA samen met de VVD regeerde in Rutte-II van 2012 tot 2017, het langstzittende kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. De economische crisis die toen woedde was niet makkelijk om te beteugelen, met een gigantisch werkloosheidspercentage in 2013 en een begrotingstekort van 3,9%. Aan het einde van deze periode is het laatste veranderd in een begrotingsoverschot en hebben meer dan 200,000 mensen weer werk. Waar in het verkiezingsprogramma stond dat we 16 miljard zouden bezuinigen, hebben we uiteindelijk 10 miljard hiervan bezuinigd. Dit lijkt op een klein getal, echter is dit wel 6 miljard wat uiteindelijk uitgegeven kon worden aan collectieve goederen die iedereen ten goede kwamen.

Daarnaast is het sociaal akkoord gesloten in 2013. Hierin zijn een groot aantal punten overeengekomen die vele stemmers en in het bijzonder veel PvdA-stemmers blij zouden moeten stemmen. Zo zijn de WW-uitkeringen niet ingeperkt, is de AOW op peil gebleven en hebben flexwerkers meer bescherming. Aangezien er ook een verbod op nulurencontracten in de zorg is overeengekomen, riep dit de erodering van contracten in deze sector ook een halt toe. Verder heeft de PvdA er ook voor gezorgd dat de nullijn voor ambtenaren, medewerkers in de zorg en onderwijzers van de baan was. Hierdoor zijn hun salarissen gelijk gebleven met de inflatie. Op economisch gebied is Nederland dus vooruit gegaan, ook bekeken met een sociaaldemocratische bril. Daarnaast geldt dit ook voor ethische kwesties, zoals de invoering van het kinderpardon in december 2012. Verder is het minimumjeugdloon verhoogd en kregen jongeren vanaf 21 jaar het minimumloon in plaats van op hun drieëntwintigste. Echter daalde na deze regeringsperiode het aantal zetels van de PvdA van 38 naar 9. Dit is frappant, vooral als men kijkt naar wat de PvdA en sociaal-democratie hebben bereikt in deze vijf jaren. Voor een deel is dit te wijten aan hardnekkige zelfkritiek binnen de partij en haar volgers. Als men de achterban en het wijdere publiek duidelijker laat merken wat de partij voor het land doet en hen betrekken bij het proces -bij elke stap- kunnen we als Partij van de Arbeid tonen dat we strijden voor de goede zaak. Tonen dat we niet enkel vergaderen, maar ook leveren.

De verkiezingen zijn ongeveer een maand verwijderd. Men wil graag optimisme in deze lastige tijd, laten we het volk zien dat we hen dat kunnen bieden (ook na maart). Door onze successen te vieren laten we zien wat we bereiken en dat we vechten voor de burger. Laten we een daadkrachtig imago opzetten van de partij, met een optimisme geworteld in realiteit. Duidelijkheid scheppen over wat we willen bereiken, successen vieren en deze communiceren. Geen luchtkastelen bouwen, maar onze kastelen van steen tentoonstellen.

Categorieën: Opinie