We zoeken een nieuw bestuur!

De afdeling Rijnmond zoekt een nieuw bestuur! Versterk het team, maak vrienden en heb een leerzaam bestuursjaar 2022-2023.

website_artikel_visual_gezocht_Tekengebied 1

JS Rijmond zoekt een nieuws bestuur! Tijdens de ALV over twee weken treedt het oude bestuur af en wordt er een nieuw bestuur ingestemd. Heb je interesse om Rijnmond te besturen? Check dan de functieprofielen:

 

Het Bestuur in zijn geheel is verantwoordelijk voor: 

 • De algemene leiding van zaken van de vereniging; 
 • Het naleven van het Afdelingsreglement (indien aangenomen door ALV op 13 juli) en toezien dat leden dit eveneens doen;
 • De afhandeling van besluiten die genomen zijn tijdens een ALV;
 • De organisatie van activiteiten van de vereniging, voor zover zij dit niet heeft gedelegeerd aan een commissie;
 • Het waarborgen van de sfeer en harmonie binnen de afdeling.
 • Afvaardiging leveren namens JS Rijnmond bij bestuur- en fractievergaderingen van PvdA Rotterdam en eventueel PvdA Zuid-Holland.
 • Minstens tweemaal per jaar een ALV bijeen roepen;

Als lid van het bestuur heb je binnen je capaciteiten de volgende algemene verantwoordelijkheden:

 • Je denkt in de bestuursvergadering mee over alle onderwerpen die worden besproken;
 • Je bent zo veel mogelijk aanwezig bij de bestuursvergaderingen aanwezig;
 • Je bent zo veel mogelijk aanwezig bij alle activiteiten van JS Rijnmond;
 • Je zorgt met een warme gastvrijheid voor je leden tijdens je activiteiten;
 • Je bent zo vaak mogelijk aanwezig bij congressen van de JS;

 

Voorzitter

 • Is verantwoordelijk voor het voorzitten van Bestuursvergaderingen
 • Coördineert al het beleid van de afdeling en is de eerstverantwoordelijke voor de begeleiding en ondersteuning van de overige bestuursleden. 
 • Geeft richting aan en heeft een leidende rol in organisatorische en administratieve werkzaamheden. 
 • Vormt daarnaast het eerste aanspreekpunt voor externe partijen.
 • Je bent hét gezicht van de JS Rijnmond naar buiten toe;
 • Je bent (mede) verantwoordelijk voor het uiteenzetten van de politieke lijn en het in de gaten houden van de actualiteit;
 • Je bent verantwoordelijk voor de communicatie met het landelijk bestuur van de JS;
 • Je onderhoudt contacten en organiseert activiteiten met andere politieke jongerenorganisaties;
 • Je onderhoudt contacten en organiseert activiteiten met andere JS-afdelingen. Tevens woon je het G4 voorzittersoverleg bij (Rijnmond, Den Haag-Leiden, Amsterdam, Utrecht).

 

Secretaris & Leden

 • Hoofdverantwoordelijke voor de administratie van de afdeling
 • Notuleert vergaderingen
 • Voert ledenbeleid uit 
 • Verwelkomt en vangt nieuwe leden op 
 • Je houdt samen met de voorzitter de bestuurlijke stukken in de gaten;
 • Je zorgt voor een goede en ordentelijke interne communicatie en organisatie;
 • Je bent samen met de voorzitter verantwoordelijk voor de agenda en de planning;
 • Je bereidt samen met de voorzitter de algemene leden- en bestuursvergaderingen voor;
 • Je schrijft en verstuurt de maandelijkse nieuwsbrieven;
 • Je neemt contact op met alle nieuwe leden en nodigt ze uit voor Nieuwe Leden Bakkies;
 • Verantwoordelijk voor het ledenoverzicht en houdt de groei van de afdeling bij;

 

Penningmeester

 • Hoofdverantwoordelijk voor de fiscale zaken van de afdeling. Hieronder vallen onder andere het beheer van de afdelingsrekening, het maken van de jaarbegroting, de jaarrekening, het aanvragen van projectsubsidie en het verzorgen van de financiering van activiteiten.
 • Controleert of de plannen van het bestuur financieel haalbaar zijn en of alle gemaakte kosten te rechtvaardigen zijn;
 • Handelt financiële zaken af en zorgt dus dat offertes en declaraties betaald worden; Je zorgt dat je al het beloofde geld binnenkrijgt;
 • Ondersteunt leden bij het aanvragen van declaraties voor zowel landelijke en afdelingsgerelateerde kosten.

 

Bestuurslid Communicatie & Promotie

 • Hoofdverantwoordelijk voor de berichtgeving omtrent activiteiten, acties en andere relevante zaken richting de leden. Tevens ben je verantwoordelijk voor het beheer van de social mediakanalen. 
 • Van het bestuurslid wordt geacht in staat te zijn tot grafisch bewerken op basisniveau, of bereid te zijn dit proberen te leren. 
 • Je houdt de huisstijl aan en vult deze aan waar nodig;
 • Je zorgt dat de afdeling wordt gepromoot onder jongeren, zowel bij leden als niet-leden;
 • Je verzorgt de promotie van  activiteiten en acties van de afdeling, zowel bij leden als niet-leden;
 • Je houdt de site up-to-date;

 

Bestuurslid Maatschappij

 • Hoofdverantwoordelijk voor het vormgeven van de maatschappelijk-culturele evenementen van de afdeling. Denk hierbij aan lokale cultuur, werkbezoeken aan maatschappelijke organisaties en innovatieve projecten. 
 • Houdt contact met maatschappelijke organisaties

 

Bestuurslid Campagne & Acties

 • Hoofdverantwoordelijk voor de werkzaamheden omtrent verkiezingen en politieke acties die relevant zijn voor de afdeling. Voorbeelden van deze laatste zijn de Woonprotesten, NietMijnSchuld en 0,1 cent naar DUO. 
 • Je neemt contact op met lokale JS’ers die zich gekandideerd hebben voor politieke functies.
 • Je onderhoudt contact namens de afdeling Rijnmond met de lokale gemeentelijke fracties, Provinciale Staten en waterschappen i.h.k.v. campagnes;
 • Je bent de contactpersoon voor de gemeente en politie met betrekking tot acties en protesten;
 • Je bent het aanspreekpunt voor lokale campagne coördinatoren;
 • Je houdt lokale campagnes en acties in de gaten;

 

Bestuurslid Politiek

 • Hoofdverantwoordelijk voor het vormgeven van de politiek-inhoudelijke evenementen van de afdeling, de correspondentie met de debatcommissie en het bijwonen van de gemeenteraadsfractievergaderingen. 
 • In de gaten houden van de lokale politieke actualiteit en ontwikkelingen en houdt het bestuur hiervan op de hoogte.
 • Helpt de voorzitter, in samenwerking met de vicevoorzitter, met het voorbereiden van debatten en media optredens.
 • Je zorgt voor inbreng van de JS bij het vaststellen van de verkiezingsprogramma’s van de PvdA en houdt daarom contact met de in de commissies geplaatste JS’ers.

 

Raad van Commissarissen

 • Verantwoordelijk voor het waarborgen van continuïteit van de afdeling. Je ondersteunt het Bestuur bij beslissingen door (on)gevraagd advies te geven over de koers van het te voeren beleid.
 • Je toetst het Bestuur in hoeverre zij slagen in het uitvoeren van hun geplande beleid.
 • Je hebt een diepe kennis van de Jonge Socialisten in zijn algemeen en de afdeling Rijnmond specifiek. 
 • In de afgelopen drie jaar heb je een bestuursfunctie (bij voorkeur in Rijnmond) bekleedt. 
 • Je wordt verkozen voor een termijn van twee jaar.

 

 

Sollicitatiebrieven kun je tot uiterlijk 6 juli 23:59h sturen naar: kiescommissie.jsrijnmond@gmail.com

En voor vragen kun je uiteraard het zittend bestuur contacteren om te informeren naar ervaringen en adviezen. Voor vragen kun je uiteraard ook terecht bij het e-mailadres: kiescommissie.jsrijnmond@gmail.com

Categorieën: Uncategorized

Doe mee