Wereldstad vraagt om vernieuwende 24-uurs metrodienstregeling; Rotterdammers willen een nachtmetro!

metro

Afgelopen maand kwam het college van B&W bijeen om de plannen voor een nachtmetro in Rotterdam verder te bespreken. Dit lijkt mij een zeer legitiem plan aangezien de bevolking in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag zich steeds verder uitbreid.

In het begin van dit jaar is hier ook al aandacht voor gevraagd via de Facebook-pagina ”Wij willen een nachtmetro in het weekend”, die al meer dan 9.000 keer geliked is. Deze pagina is opgezet door twee studenten, eveneens uit Rotterdam, zij zagen heel goed in dat een nachtmetro in de regio een groot gemis blijkt. Ook onder veel uitgaanspubliek en werkenden onstaat veel steun voor het plan van de metropoolregio en de acties op Facebook, waarbij het van belang is dat goed wordt gekeken naar de baten en lasten van het uit te rollen project. Terechte vragen van omwonenden zijn dan ook: ”Zorgt de metro in de nachtelijke uren niet voor te veel geluid ?!” of ”Komt er niet meer overlast rondom de stations?!” Gelukkig kan ik daarop zeggen dat we in Nederland zeer bekwame autoriteiten hebben, zoals de Politie die mogelijke overlast kan beperken bij de metrostations. Tevens worden er bij projecten als deze degelijke geluidsmetingen uitgevoerd, zodat geluidshinder tot een minimum kan worden beperkt en de draagkracht voor een nachtmetro kan worden verhoogd de komende tijd.

Wanneer ik kijk naar de huidige dienstregeling in het openbaar vervoer in de maasstad zie ik dat nog te veel mensen aan de kant moeten blijven staan wanneer zij na een avond stappen of een nachtdienst eindelijk naar huis willen. Dit kan en moet anders met een verruiming van de dienstregeling bij de metrolijnen. De BOB-bus met de oneindige omleidingen of die dure taxiritjes is naar mijn mening haast niet meer uit te leggen aan de inwoners van Rotterdam (en omstreken).

Daarom vraag ik het stadsbestuur om haast te maken met de gesprekken met de metropoolregio en de realisatie van het broodnodige project, zodat in een wereldstad als Rotterdam iedereen wanneer hij wil gebruik kan maken van een toegankelijke metrodienstregeling. Tot slot wil ik Rotterdammers oproepen om de actie op Facebook te liken, om zo de druk bij het dagelijks bestuur van de stad en de vervoersmaatschappij RET te verhogen voor een dienstregeling die bestendig is voor de toekomst.

Willem Veerbeek,
Algemeen Bestuurslid

Categorieën: Algemeen, Economie, Opinie, Wonen

Doe mee