“What happens in the Middle-East does not stay in the Middle-East!”

Op vrijdagavond 6 november organiseerden we in samenwerking met de KJSU (Koerdische Jongeren en Studenten Unie) een informatiebijeenkomst over het conflict in Syrië en Irak. Het was een zeer informatieve avond waar Tweede Kamerlid Michiel Servaes (PvdA, Buitenlandse Zaken) en Hemin Hawrami, hoofd KDP (Kurdish Democratic Party) afdeling Buitenlandse Zaken, het woord voerden. Om kwart over acht begon de avond in de impressieve zaal in het Manhattan Hotel met een korte video-uitleg over de huidige situatie in Syrië en de invloed van ISIS in deze regio. 

Michiel begon met zijn verhaal. Hij vertelde over zijn ervaring in het conflictgebied in Noord-Irak, waar hij onlangs is geweest. In Noord-Irak wonen voornamelijk Koerden, waar een groot deel een eigen, onafhankelijke staat wil oprichten en waar ze bij de grenzen momenteel strijden tegen ISIS. Het was duidelijk dat dit werkbezoek Michiel heeft geraakt: “Wat het meeste indruk op me heeft gemaakt, is dat we op een bepaald moment een brug naderden met de Koerden. Het ene eind van de brug was in Noord-Iraaks grondgebied, welke beheerst wordt door de Koerden, en het andere eind was veroverd door ISIS, en de brug vormde dus de grens,” aldus Servaes.

Michiel benadrukte verder in zijn presentatie – wat hij overigens in het Nederlands had voorbereidt, maar bij binnenkomst in de zaal achter kwam dat de avond in het Engels zou worden gehouden – dat Nederland de Koerden in hun strijd tegen ISIS steunt. Dit gebeurt door middel van hulp in kleding, voedsel, maar ook door bijvoorbeeld hulp bij de transport van buitenlandse wapens te bieden. Het was ook opvallend dat wanneer Michiel het had over hulp bij ontmijning van het land in Noord-Irak, er veel knikkende koppen van onze Koerdische gasten waren. Vervolgens ging Michiel kort in op de huidige situatie in Syrië, waar een hevige burgeroorlog woedt. “Er zijn een aantal dilemma’s waar de internationale coalitie tegenover staat; één daarvan is de dilemma of er een overgangsregering in Syrië moet worden gesloten met óf zonder Assad. Een ander dilemma is of er intensiever samengewerkt moet worden met staten die ISIS als een bijzaak afhandelen en een ander, eigen doel nastreven in het conflict,” aldus Servaes.

Nadat Michiel zijn woord had gedaan begon Hemin Hawrami met zijn interessante, ietsjepietsje felle speech. Het interessante hierbij was dat we eindelijk het conflict met ISIS via de Koerdische kant konden bekijken, zonder tussenkomst van een derde partij. In zijn betoog ging Hawrami naast het onderwerp ISIS ook in op de wil van de Koerden om zich af te scheiden van Irak, in het bijzonder Bagdad. “Er is reeds al een etnische, economische en geografische separatie in Irak aan de gang. Soennieten stemmen bij de verkiezingen niet op de Sjiitische en Koerdische partijen, Sjiieten stemmen niet op de Soennitische en Koerdische partijen, en Koerden stemmen niet op de Soennitische en Sjiitische partijen,” aldus Hawrami.

De dankbaarheid voor Nederland in Hawrami’s woorden was goed te merken. Hij bedankte meermaals tegenover het publiek en tegenover Michiel Nederland voor zijn hulp. Maar Hawrami ging vervolgens erop in dat de huidige aangeboden hulp van de internationale coalitie niet genoeg is en dat er, wil het Westen voorkomen dat strijders in het Midden-Oosten naar het Westen komen, veel meer hulp moet komen. Eén zin van Hawrami is aan het einde van avond bij veel toehoorders bijgebleven: “What happens in Las Vegas does not stay in Las Vegas, and what happens in the Middle-East does not stay in the Middle-East.”

Nadat we het verhaal van de Koerdische kant belicht hadden gekregen, mochten de toehoorders vragen stellen aan onze twee gasten. Het was een zeer leuke en informatieve vraag- en antwoordsessie met vragenstellers die soms wel iets te duidelijk lieten merken dat ze “proud” waren op hun etnische afkomst. Aan het einde van de avond werden onze gasten bedankt en kregen ze hun cadeautjes namens JS Rijnmond uitgereikt en gingen we samen met onze gasten en KJSU op de foto. Al met al was het een zeer informatieve en gezellige avond wat als onderwerp zeker voor herhaling vatbaar is!

Enes Altintop
Algemeen Bestuurslid

Categorieën: Internationale Politiek, Nieuws