Wooncrisis in Rotterdam

Wooncrisis in Rotterdam een opiniestuk door Berber De Bruin

pexels-photo-2219024

Rotterdam is de mooiste rotstad die er is. Een plek waar met vele nationaliteiten, waar iedereen zich thuis mag voelen. Tegelijkertijd wordt het steeds moeilijker om hier een woning te vinden, mede door de stijgende huurprijzen en huisjesmelkers die huizen opkopen en vervolgens tegen een veel hogere prijs verkopen. Dit benadeelt niet alleen maar starters, maar ook bijvoorbeeld ouderen die niet in hun eigen vertrouwde wijk kunnen blijven als ze een kleinere woning zoeken.

Alhoewel er al stappen in de juiste richting zijn gedaan, zoals de zelfbewoningsplicht van nieuwbouwwoningen in bepaalde wijken van de stad, is er meer actie nodig, voordat het nog meer uit de hand loopt.

 

Om oplossingen te bieden voor dit probleem, heeft de PvdA Rotterdam het Nieuwe Woonplan bedacht.

Daarin is onder andere het bestaan én behoud van goede en betaalbare woningen voor elke Rotterdammer belangrijk. Bij nieuwbouwprojecten is het dan ook noodzakelijk om afspraken te maken over het aantal betaalbare woningen dat hierbij zal ontstaan. In het Woonplan wordt een percentage van 40% sociale huur, 40% middenhuur en 20% overig voorgesteld. Daarnaast willen we 2500 studentenwoningen.Zo krijgt iedereen de kans op een nieuw(er) huis.

Verder kan de wooncrisis gesmoord worden door duidelijke regels op te stellen aan verhuurders. Verhuurders hebben een vergunning nodig, die zij ook kunnen verliezen als ze het huurhuis niet goed onderhouden of niet goed omgaan met de huurders. Naast de al eerder genoemde verhuurdersvergunning wil de PvdA burgers ook ondersteuning bieden bij het onderhandelen over een huurprijs, met behulp van zogenaamde huurteams.

Niet door bouwen en regulaties alleen verkleinen we de woningnood. Ook leegstaande panden kunnen met behulp van de gemeente uiteindelijk gaan dienen als woonruimte.

De wooncrisis oplossen doen we niet zomaar, maar door op verschillende gebieden keuzes te maken die zowel van nut zijn voor de inwoners als voor de stad zelf. Een ingewikkeld probleem heeft een ingewikkelde oplossing nodig.

 

De mening van de burgers is dan ook onmisbaar bij het maken van beslissingen over het woonbeleid. Vernieuwing in de stad is onvermijdelijk, maar dit kan niet gedaan worden zonder dat de huidige bewoners betrokken worden in het maken van de plannen. Een wijk is dan ook veel meer dan een verzameling huizen, maar voor velen ook een veilige plek waar veel van hun sociale leven zich afspeelt.

Dit kan gedaan worden door grotere projecten in kleinere fases op te delen en door mensen actief aan te sporen om mee te doen aan dit proces en hen hierbij ook te ondersteunen.

 

Uiteindelijk zou de mens dus voorop moeten staan, en niet de markt. De gemeente heeft een belangrijke rol bij het aanbieden van genoeg woningen, maar ook bij het leefbaar houden van Rotterdam voor iedereen.

 Het zijn namelijk de mensen die Rotterdam zo speciaal maken; samen zorgen we voor deze stad.

Categorieën: Opinie